Akt urodzenia i specyfika jego tłumaczenia

Coraz częściej okoliczności zmuszają nas do tego, abyśmy przygotowali profesjonalne tłumaczenia dokumentów urzędowych. Okolicznością taką może być już nie tylko małżeństwo poza granicami kraju, ale także studia lub podjęcie pracy za granicą. Każda z tych sytuacji wymaga od nas tłumaczenia dokumentów, w każdym przypadku musimy przy tym pamiętać, że w grę wchodzi jedynie tłumaczenie przysięgłe.

Szczególnie duże znaczenie wydaje się mieć w tym kontekście wykonanie tłumaczenia aktu urodzenia, w pewnych okolicznościach może on bowiem służyć jako dowodów tożsamości podobnie, jak ma to miejsce w przypadku prawa jazdy lub paszportu. Najlepiej zdecydować się przy tym na taki krok nie samemu, ale za pośrednictwem biura tłumaczeń, specjaliści wiedzą bowiem najlepiej, jak należy obchodzić się z tego typu dokumentami.

Gdy mamy do czynienia z dokumentami opisującymi naszą tożsamość, zrozumiałe wydaje się to, że ich tłumaczenie powinno odbywać się ze szczególną uwagą. Nie może być to dokument, który nie oddaje wiernie sensu charakterystycznego dla oryginału. Jeśli więc tłumacz pozwoli sobie na jakiekolwiek niedopatrzenia w tym zakresie, jego klient może mieć do czynienia z poważnymi problemami. Normą jest tłumaczenie aktów urodzenia w takim formacie, jaki jest charakterystyczny dla oryginału dokumentu.

Pozwala to na dokonanie porównania oryginału i kopii, a jednocześnie daje nam pewność, że czynność ta zostanie wykonana możliwie jak najszybciej. Jeśli jakieś treści są nieczytelne lub niemożliwe do tłumaczenia, autor przekładu nie powinien ich po prostu pomijać. Każdy taki fragment musi być oznakowany we właściwy sposób. Wielość regulacji związanych z tłumaczeniem dokumentów urzędowych sprawia, że o ich przekład musi dbać specjalista legitymujący się odpowiednim certyfikatem.

Tłumaczenie dokumentów urzędowych

Doświadczeni tłumacze dobrze znają terminologię

Tłumaczenia pisemne są więc opatrzone podpisem, a tłumacz oświadcza, że dobrze zna nie tylko język tłumaczenia, ale i dokument źródłowy. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek błędy, mogą one oznaczać opóźnienie decyzji urzędowych, co w najlepszym przypadku możemy uznać za zjawisko kłopotliwe. Tłumaczenia dokumentów urzędowych potrafią generować spore problemy.

Przy tłumaczeniu aktów urodzenia jednym z najpoważniejszych są różnice, z jakimi mamy do czynienia w przypadku dialektów danego języka. Nie można też zapominać o tym, że czasem nieporozumienia wynikają z samej tytulatury urzędnika wydającego tego rodzaju dokument. Oczywiście to, co jest problemem dla laika, nie jest nim dla profesjonalisty znającego nie tylko region, ale i sam kontekst tłumaczenia.

Autor

Krzysztof Guzik

Redakcja tlumaczeniabezbiura.pl