Najbardziej pożądane cechy tłumacza

Może się wydawać, że do wykonywania solidnych tłumaczeń potrzebna jest jedynie wiedza lingwistyczna na wysokim poziomie występująca w połączeniu z dokładnością. Tymczasem okazuje się, że sekret dobrego przekładu polega na czymś zupełnie innym.

Dobry tłumacz jest osobą, która wykazuje się znajomością profesjonalnego słownictwa, potrafi dotrzymywać terminów projektów, a do tego posiada grupę docelową, która zgłasza zapotrzebowanie właśnie na świadczone przez niego usługi. Nic zatem dziwnego, że osoby poszukujące tłumacza po raz pierwszy mają problem z odpowiedzią na pytanie o to, jak znaleźć kompetentnego specjalistę.

1. Spersonalizowane usługi tłumaczeniowe

Na pierwszy plan wysuwa się to, że spersonalizowane usługi związane z tłumaczeniem zawsze będą lepsze niż te, na które możemy liczyć decydując się na tłumaczenia komputerowe. Te ostatnie mogą wydawać się bardziej atrakcyjne przede wszystkim z uwagi na szybkość, z jaką są wykonywane, pojawia się jednak pytanie o to, czy mamy do czynienia z przekładami rzetelnymi. To właśnie człowiek świadczący usługi spersonalizowane wydaje się osobą naprawdę kompetentną. Mówiąc o personalizacji mamy zresztą na myśli zresztą nie tylko pracę tłumacza legitymującego się odpowiednim wykształceniem. To także gotowość tłumacza do udzielania nam odpowiedzi na nasze pytania i do wyjaśniania nam pojawiających się podczas współpracy z nami nieścisłości.

Wykwalifikowany tłumacz

2. Kwalifikacje językowe

Oczywiście, nawet najlepsze cechy osobowe nie zdadzą się na wiele, jeśli nie będziemy mieli do czynienia z osobą mającą doświadczenie tak w pracy z językiem źródłowym, jak i docelowym. Tu należy liczyć się z tym, że wybór tłumacza nie zawsze jest uzależniony jedynie od naszych preferencji. Nie można zapominać o tym, że zarówno niektóre akty prawne, jak i dokumenty sądowe muszą być tłumaczone przez tłumaczy przysięgłych, w innym wypadku bowiem dla stosownych instytucji nie będą przedstawiać żadnej wartości.

3. Doświadczenie branżowe

Kolejną cechą dobrego tłumacza jest tak zwane doświadczenie branżowe będące czymś więcej niż tylko stojącymi na wysokim poziomie umiejętnościami językowymi. Tłumacz jest osobą, które powinna znać się nie tylko na języku, ale i na ogólnych zagadnieniach, na jakich bazuje tematyka, w obrębie której się obraca. Najlepszymi tłumaczeniami są takie, które wynikają z dokładnego zrozumienia tematu. Tu nie ma miejsca nie tylko na nieścisłości, ale i na słownictwo, które byłoby nieadekwatne.

4. Umiejętność pisania i prostego przekazu

Kolejną cenna umiejętnością jest ta, która dotyczy pisania i prostego przekazu. Tłumaczenia powinny być więc przynajmniej tak jasne i zwięzłe, jak oryginalny tekst na jakim się opierają.

Autor

Krzysztof Guzik

Redakcja tlumaczeniabezbiura.pl